slide1.jpg
Precast
slide2.jpg
Precast
slide3.jpg
Precast
slide4.jpg
Precast
slide5.jpg
Precast
slide6.jpg
Precast
slide7.jpg
Precast
slide8.jpg
Precast
slide9.jpg
Precast
บริษัท พี.ซี วอล์ล แบริ่ง จำกัด

แผ่น PRECAST คือ แผ่นผนัง หรือพื้นสำเร็จรูปตามรูปต่างๆ หล่อด้วยคอนกรีตความหนาแล้วแต่ผู้ออกแบบแต่ละที่ เพื่อความเหมาะสมของโครงการนั้นๆ

คุณสมบัติของแผ่น PRECAST คือ

  • หล่อแล้วไม่ต้องฉาบปูนทับอีก ทาสีได้เลย
  • มีความแข็งแรงเพราะหล่อด้วยคอนกรีต ในอนาคตจะไม่เกิดรอยร้าวเหมือนก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป
  • เวลาในการก่อสร้างเร็ว เพราะสามารถหล่อล่วงหน้าได้ เก็บสต๊อกในโรงงาน หรือหน้างาน ถึงเวลาหน้างานพร้อมก็ยกไปติดตั้งได้เลย
  • แผ่น PRECAST สามารถทำได้ทั้ง หมู่บ้าน อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า โรงเรียน โรงพยาบาล และอื่นๆตามแบบดีไซต์
Precast

ภพ.20

หนังสือรับรองบริษัท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เลขที่ 33/11 หมู่ที่ 5 ต.บางพลับ

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 084-5560647, 084-8999067,

โทร. 096-7853795

E-mail: PC_1144@hotmail.co.th

Precast